Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej

Książka ta to kulturoznawcze, genderowe i psychologicznie pogłębione spojrzenie na Komornicką i jej spektakularną zmianę płci. Badaczka podejmuje próbę odczytania ukrytych sensów szaleństwa Komornickiej, powołując się na niemieckie teorie psychologiczne. Jednocześnie podnosi kwestię odpowiedzialności społeczeństwa za los skrzywdzonej pisarki.

Praca tropi ślady kulturowego przestępstwa, które młodą i utalentowaną power woman obróciło w osamotnionego, wyszydzanego „dziadzia Piotra”. (Tak nazywali Komornicką-Własta krewni i inni mieszkańcy Grabowa.)

Studium nie ma na celu zgłębienia wyłącznie tajników biografii Komornickiej, lecz także jej (częściowo zapomnianej) twórczości literackiej i korespondencji. Korzystając z wyników badań niemieckiej biografistyki i nawiązując do polskich badań nad pisarką, autorka przygląda się zależnościom między życiem a pisarstwem Komornickiej, patrzy na nie jak na pole ścierających się dyskursów i światopoglądów epoki.

Szczególną uwagę poświęca problematyce płci i opresji kobiet. Pokazuje także, jak twórczość pisarki staje się sceną kreowania własnych losów, a w okresie późniejszym przywracania tego, co w życiu stracone, i korekty tego, co nieudane, i jak w końcu umożliwia jej przetrwanie. Zepchnięta na margines społeczności, poetka nie pozostaje bowiem do końca w roli ofiary, lecz nieustannie tworząc, „wypisuje się” z obłędu.

Spis treści

Inga Iwasiów, Co jeszcze daje nam Komornicka?

Przedmowa do wydania polskiego

Wprowadzenie

Obłąkana, zamęczona, nawiedzona? Świadectwa i analizy

Upokorzona, nieugięta. Wstępny zarys biografii Komornickiej

Zew śmierci – Szkice

Kokota jako twórca – Skrzywdzeni

Fabryka miernoty. Cambridge w Raju młodzieży

Zamach na Olimp. Forpoczty, czyli pierwsza polska awangarda

Niebezpieczne związki. Baśnie i psalmodie

Apetyt na życie – Halszka

Biesy, czyli piekielny głód

Miecz tworzenia. Liryka z lat 1887–1907

Świadectwo ruiny, pejzaż po eksplozji. Xięga poezji idyllicznej (1917–1928)

Nieszczęsna szata. Wnioski, odkrycia, perspektywy

Bibliografia

Indeks nazwisk 

Gatunek

Teksty naukowe

Język

Polski

Rok i miejsce wydania

2005, 
Kraków

Wydawnictwo

Universitas

Wyszukiwarka